Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als vereniging zijn wij verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden en dienen we aantal zaken te regelen.

 

Privacyverklaring
De vereniging moet een privacyverklaring hebben, waarin staat beschreven hoe men met de gegevens van leden omgaat. 
Als (toekomstig) lid van Vollebalvereniging De Burgst wordt u verzocht kennis te nemen van deze verklaring zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en waarvoor ze (kunnen) worden gebruikt.
 
De privacyverklaring vind je hier.
 
Geheimhoudingsverklaring
Bestuursleden en andere vrijwilligers die beschikking hebben over de gegevens van de leden, moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen, waarin zij verklaren vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Aan de start van het seizoen zullen wij de vrijwilligers verzoeken om de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
 
Toestemmingsverklaring
Alle leden hebben zelf de controle over hun gegevens. Van ieder lid (jong en oud) hebben wij een toestemmingsverklaring nodig. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en op sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij aan u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. 
 
U treft dit formulier hier. Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier te ondertekenen en terug te sturen aan onze secretaris (secretariaat@deburgst.nl).
Aan de start van het seizoen zullen de formulieren ook beschikbaar zijn bij de trainers.
Geplaatst op: 10-07-2018


Reageren op dit bericht

Naam:
Email:
Bericht: