Contributie

De contributie bij De Burgst is afhankelijk van het niveau, het aantal keer trainen en al dan geen deelname aan de competitie.

Soort lidmaatschap
Contributie
Competitie
Verenigings-bijdrage
Totaal per seizoen
Senioren
1 x trainen per week
€ 251
€ 57
€ 12,50
€ 320,50
2 x trainen per week
€ 348
€ 57
€ 12,50
€ 417,50
wedstrijden in trainingstijd
€ 200
€ 57
€ 12,50
€ 269,50
1 x trainen per week, geen competitie
€ 200
 
€ 12,50
€ 212,50
Jeugd
A/B/C, 1 x trainen
€ 231
€ 31
€ 12,50
€ 274,50
A/B/C, 2 x trainen
€ 308
€ 31
€ 12,50
€ 351,50
A/B/C, geen competitie
€ 180
 
€ 12,50
€ 192,50
CMV 1,5 uur trainen
€ 169
€ 31
€ 12,50
€ 212,50
CMV 1,5 uur trainen, geen competitie
€ 149
 
€ 12,50
€ 161,50
Recreanten
ORV competitie
€ 180
€ 2,50
€ 12,50
€ 195,00
geen competitie
€ 149
 
€ 10,00
€ 159,00
Inschrijfgeld (éénmalig bij aanvang lidmaatschap)
€ 7
 
 
 
 
Incasso bedragen per termijn
Termijn 1
Termijn 2
Termijn 3
Termijn 4
Senioren
1 x trainen per week
€ 89,50
€ 77,00
€ 77,00
€ 77,00
2 x trainen per week
€ 113,75
€ 101,25
€ 101,25
€ 101,25
wedstrijden in trainingstijd
€ 76,75
€ 64,25
€ 64,25

 € 64,25

1 x trainen per week, geen competitie
€ 62,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
Jeugd
A/B/C, 1 x trainen
€ 78,00
€ 65,50
€ 65,50
€ 65,50
A/B/C, 2 x trainen
€ 97,25
€ 84,75
€ 84,75
€ 84,75
A/B/C, geen competitie
€ 57,50
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
CMV 1,5 uur trainen
€ 62,50
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
CMV 1,5 uur trainen, geen competitie
€ 49,75
€ 37,25
€ 37,25
€ 37,25
Recreanten
ORV competitie
€ 60,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
geen competitie
€ 47,25
€ 37,25
€ 37,25
€ 37,25
 
 
* De verenigingsbijdrage is de jaarlijkse bijdrage die De Burgst aan de volleybalbond Nevobo dient af te dragen.
 
Jeugdsportfonds Breda
Voor (ouders van) jeugdleden die in een situatie zitten waarin het niet mogelijk is om de contributie voor onze volleybalvereniging te betalen kan Jeugdsportfonds Breda misschien een uitkomst zijn. Wij verwijzen u hiervoor naar de volgende website: http://breda.jeugdsportfonds.nl/
 
Incasso
De inning van de verschuldigde contributie en competitiebijdrage vindt plaats via automatische incasso. De totale lidmaatschapsbijdrage (contributie, competitie –en verenigingsbijdrage) wordt in 4 gelijke termijnen geïncasseerd:
  • Eind september
  • Eind december
  • Eind maart
  • Eind juni
Voorafgaand aan de incassering worden de leden geïnformeerd over het te incasseren bedrag door middel van toezending van de factuur naar het bij ons bekende e-mailadres. Het is niet mogelijk om via acceptgiro de verschuldigde contributie en competitiebijdrage te voldoen.

Opzeggen
De richtlijnen die worden gehanteerd voor de betalingsverplichting wanneer leden het lidmaatschap tijdens het lopende seizoen opzeggen staan onder Lidmaatschap.

Blessure/zwanger
Voor leden die geblesseerd of zwanger raken is er een speciale regeling.