Route sporthallen

Bij De Burgst Breda wordt gevolleybald in:

Gemeentelijk Sporthal Breda
'De Scharen' 
Topaasstraat 13
Breda

Voor contactgegevens van de vereniging, zie Organisatie